• Mitsubishi

  • 15" Diewe Wheels Alufelgen für Fiat, Suzuki,Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi

  • 15" Lorinser Alufelgen für Mitsubishi; Smart

  • 16" MAK Alufelgen für Mitsubishi Pajero Sport L200

  • 19" ATS-Alufelgen für Honda, Daihatsu